Tiêu chí đánh giá nhân viên SEO

  1. Kỹ năng nắm bắt và phân tích vấn đề (có thể tự đưa ra 20 chủ đề liên quan đến chủ đề chính)
  2. Kỹ năng hiểu được: xấu thế nào và đẹp ra sao, sử dụng phần mềm đồ họa cơ bản (AI, PS) (thông thạo 5)
  3. Thông thạo 7 về HTML CSS hoặc PHP JS cơ bản
  4. Kỹ năng phân tích và đánh giá đối thủ (cần có tư duy thị trường, kiến thức marketing cơ bản – thông thạo 5)
  5. Kỹ năng lôi kéo đám đông, định hướng dư luận, hoạt náo cộng đồng
  6. Tư duy về thiết kế hệ thống phục vụ số lượng lớn người dùng
  7. Kỹ năng setup quảng cáo, chạy quảng cáo, hiểu được cách vận hành của các hệ thống quảng cáo hiển thị SEM.
  8. Kỹ năng viết bài chuẩn SEO
  9. Kỹ năng lập kế hoạch, lên quy trình, báo cáo bằng các công cụ phần mềm văn phòng phổ biển (excel, PP, draw.io, mindmap, trello)
  10. English thông thạo 5 tương đương IELTS 5.0

P/s: thông thạo 7 là cảnh giới cao nhất!

Comment