Thiết bị văn phòng

190900129

Giới thiệu và đánh giá Activation key NAT Panasonic KX-VCS703W

Panasonic là thương hiệu xuất xứ Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử với nhiều chủng loại hàng hóa, đa dạng trong thiết kế, mẫu mã ấn tượng, màu sắc phong phú như tivi, máy giặt, camera quan sát, chuông cửa màn hình, máy Fax …

Nhắc đến thương hiệu Panasonic, người dùng luôn an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu cần. Với nhiều chi nhánh được mở trên toàn cầu, các sản phẩm mang thương hiệu Panasonic luôn khẳng định vị trí riêng của mình.

Panasonic-Activation-Key-Card

Đặc điểm Activation key NAT Panasonic KX-VCS703W

 • Phù hợp với các công ty, doanh nghiệp lớn khi thiết bị hội nghị trực tuyến của bạn không đủ để đáp ứng cho nhiều nơi. Sự ra đời của phần mềm mở rộng tính năng kết nối hội nghị trực tuyến sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng giúp tăng hiệu suất công việc, hỗ trợ tối đa người dùng.
 • Activation key NAT Panasonic KX-VCS703W giúp kết nối nhanh chóng, cho người dùng có thể hội họp từ xa với chất lượng tốt nhất.
 • Một số ưu điểm khi sử dụng  giúp không bị ngắt quãng âm thanh. Thậm chí bạn có thể đàm thoại trong một nhà máy, ngoài đường. Đăc biệt với độ trễ thời gian tối thiểu (ít hơn 0.3 giây 1 chiều) giúp đàm thoại nhanh nhất không gây ngắt quãng giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS751X:

190900128

Giới thiệu và đánh giá Activation key NAT Panasonic KX-VCS701W

Panasonic là thương hiệu xuất xứ Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử với nhiều chủng loại hàng hóa, đa dạng trong thiết kế, mẫu mã ấn tượng, màu sắc phong phú như tivi, máy giặt, camera quan sát, chuông cửa màn hình, máy Fax …

Nhắc đến thương hiệu Panasonic, người dùng luôn an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu cần. Với nhiều chi nhánh được mở trên toàn cầu, các sản phẩm mang thương hiệu Panasonic luôn khẳng định vị trí riêng của mình.

Panasonic-Activation-Key-Card

Đặc điểm Activation key NAT Panasonic KX-VCS701W

 • Phù hợp với các công ty, doanh nghiệp lớn khi thiết bị hội nghị trực tuyến của bạn không đủ để đáp ứng cho nhiều nơi. Sự ra đời của phần mềm mở rộng tính năng kết nối hội nghị trực tuyến sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng giúp tăng hiệu suất công việc, hỗ trợ tối đa người dùng.
 • Activation key NAT Panasonic KX-VCS701W giúp kết nối nhanh chóng, cho người dùng có thể hội họp từ xa với chất lượng tốt nhất.
 • Một số ưu điểm khi sử dụng  giúp không bị ngắt quãng âm thanh. Thậm chí bạn có thể đàm thoại trong một nhà máy, ngoài đường. Đăc biệt với độ trễ thời gian tối thiểu (ít hơn 0.3 giây 1 chiều) giúp đàm thoại nhanh nhất không gây ngắt quãng giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS751X:

190900127

Giới thiệu và đánh giá Activation key kích hoạt khả năng họp trên di động Panasonic KX-VCS352

Panasonic là thương hiệu xuất xứ Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử với nhiều chủng loại hàng hóa, đa dạng trong thiết kế, mẫu mã ấn tượng, màu sắc phong phú như tivi, máy giặt, camera quan sát, chuông cửa màn hình, máy Fax …

Nhắc đến thương hiệu Panasonic, người dùng luôn an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu cần. Với nhiều chi nhánh được mở trên toàn cầu, các sản phẩm mang thương hiệu Panasonic luôn khẳng định vị trí riêng của mình.

Panasonic-Activation-Key-Card

Đặc điểm Activation key kích hoạt khả năng họp trên di động Panasonic KX-VCS352

 • Phù hợp với các công ty, doanh nghiệp lớn khi thiết bị hội nghị trực tuyến của bạn không đủ để đáp ứng cho nhiều nơi. Sự ra đời của phần mềm mở rộng tính năng kết nối hội nghị trực tuyến sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng giúp tăng hiệu suất công việc, hỗ trợ tối đa người dùng.
 • Activation key kích hoạt khả năng họp trên di động Panasonic KX-VCS352 giúp kết nối nhanh chóng, cho người dùng có thể hội họp từ xa chỉ qua di động.
 • Một số ưu điểm khi sử dụng  giúp không bị ngắt quãng âm thanh. Thậm chí bạn có thể đàm thoại trong một nhà máy, ngoài đường. Đăc biệt với độ trễ thời gian tối thiểu (ít hơn 0.3 giây 1 chiều) giúp đàm thoại nhanh nhất không gây ngắt quãng giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS751X:

190900125

Giới thiệu và đánh giá Activation key mở rộng thêm 4 điểm hội nghị Panasonic KX-VCS305

Panasonic là thương hiệu xuất xứ Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử với nhiều chủng loại hàng hóa, đa dạng trong thiết kế, mẫu mã ấn tượng, màu sắc phong phú như tivi, máy giặt, camera quan sát, chuông cửa màn hình, máy Fax …

Nhắc đến thương hiệu Panasonic, người dùng luôn an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu cần. Với nhiều chi nhánh được mở trên toàn cầu, các sản phẩm mang thương hiệu Panasonic luôn khẳng định vị trí riêng của mình.

Panasonic-Activation-Key-Card

Đặc điểm Activation key mở rộng thêm 4 điểm hội nghị Panasonic KX-VCS305:

 • Phù hợp với các công ty, doanh nghiệp lớn khi thiết bị hội nghị trực tuyến của bạn không đủ để đáp ứng cho nhiều nơi. Sự ra đời của phần mềm mở rộng tính năng kết nối hội nghị trực tuyến sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng giúp tăng hiệu suất công việc, hỗ trợ tối đa người dùng.
 •  Activation key mở rộng thêm 4 điểm hội nghị Panasonic KX-VCS305 giúp kết nối nhanh chóng các phòng họp hội từ xa với nhau, giải quyết vấn đề họp hội từ xa tốt nhất.
 • Một số ưu điểm khi sử dụng  giúp không bị ngắt quãng âm thanh. Thậm chí bạn có thể đàm thoại trong một nhà máy, ngoài đường. Đăc biệt với độ trễ thời gian tối thiểu (ít hơn 0.3 giây 1 chiều) giúp đàm thoại nhanh nhất không gây ngắt quãng giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS751X:

190900124

Giới thiệu và đánh giá Activation key mở rộng từ 6 điểm lên 10 điểm hội nghị Panasonic KX-VCS304W

Panasonic là thương hiệu xuất xứ Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử với nhiều chủng loại hàng hóa, đa dạng trong thiết kế, mẫu mã ấn tượng, màu sắc phong phú như tivi, máy giặt, camera quan sát, chuông cửa màn hình, máy Fax …

Nhắc đến thương hiệu Panasonic, người dùng luôn an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu cần. Với nhiều chi nhánh được mở trên toàn cầu, các sản phẩm mang thương hiệu Panasonic luôn khẳng định vị trí riêng của mình.

Panasonic-Activation-Key-Card

Đặc điểm Activation key mở rộng từ 6 điểm lên 10 điểm hội nghị Panasonic KX-VCS304W:

 • Phù hợp với các công ty, doanh nghiệp lớn khi thiết bị hội nghị trực tuyến của bạn không đủ để đáp ứng cho nhiều nơi. Sự ra đời của phần mềm mở rộng tính năng kết nối hội nghị trực tuyến sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng giúp tăng hiệu suất công việc, hỗ trợ tối đa người dùng.
 • Activation key mở rộng từ 6 điểm lên 10 điểm hội nghị Panasonic KX-VCS304W giúp kết nối nhanh chóng các phòng họp hội từ xa với nhau, giải quyết vấn đề họp hội từ xa tốt nhất.
 • Một số ưu điểm khi sử dụng  giúp không bị ngắt quãng âm thanh. Thậm chí bạn có thể đàm thoại trong một nhà máy, ngoài đường. Đăc biệt với độ trễ thời gian tối thiểu (ít hơn 0.3 giây 1 chiều) giúp đàm thoại nhanh nhất không gây ngắt quãng giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS751X:

190900133

Giới thiệu và đánh giá Activation key 01 users sử dụng thiết bị Windows OS Panasonic KX-VCS783W

Panasonic là thương hiệu xuất xứ Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử với nhiều chủng loại hàng hóa, đa dạng trong thiết kế, mẫu mã ấn tượng, màu sắc phong phú như tivi, máy giặt, camera quan sát, chuông cửa màn hình, máy Fax …

Nhắc đến thương hiệu Panasonic, người dùng luôn an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu cần. Với nhiều chi nhánh được mở trên toàn cầu, các sản phẩm mang thương hiệu Panasonic luôn khẳng định vị trí riêng của mình.

Panasonic-Activation-Key-Card

Đặc điểm Activation key 01 users sử dụng thiết bị Windows OS Panasonic KX-VCS783W:

 • Phù hợp với các công ty, doanh nghiệp lớn khi thiết bị hội nghị trực tuyến của bạn không đủ để đáp ứng cho nhiều nơi. Sự ra đời của phần mềm mở rộng tính năng kết nối hội nghị trực tuyến sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng giúp tăng hiệu suất công việc, hỗ trợ tối đa người dùng.
 • Activation key 01 users sử dụng thiết bị Windows OS Panasonic KX-VCS783W hỗ trợ hệ điều hành: Windows OS thuận lợi cho người dùng.
 • Sử dụng trên thiết bị di dộng vô cùng tiện lợi.
 • Một số ưu điểm khi sử dụng  giúp không bị ngắt quãng âm thanh. Thậm chí bạn có thể đàm thoại trong một nhà máy, ngoài đường. Đăc biệt với độ trễ thời gian tối thiểu (ít hơn 0.3 giây 1 chiều) giúp đàm thoại nhanh nhất không gây ngắt quãng giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS751X:

190900131

Giới thiệu và đánh giá Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS753X

Panasonic là thương hiệu xuất xứ Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử với nhiều chủng loại hàng hóa, đa dạng trong thiết kế, mẫu mã ấn tượng, màu sắc phong phú như tivi, máy giặt, camera quan sát, chuông cửa màn hình, máy Fax …

Nhắc đến thương hiệu Panasonic, người dùng luôn an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu cần. Với nhiều chi nhánh được mở trên toàn cầu, các sản phẩm mang thương hiệu Panasonic luôn khẳng định vị trí riêng của mình.

Panasonic-Activation-Key-Card

Đặc điểm Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS753X:

 • Phù hợp với các công ty, doanh nghiệp lớn khi thiết bị hội nghị trực tuyến của bạn không đủ để đáp ứng cho nhiều nơi. Sự ra đời của phần mềm mở rộng tính năng kết nối hội nghị trực tuyến sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng giúp tăng hiệu suất công việc, hỗ trợ tối đa người dùng.
 • Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS753X hỗ trợ hệ điều hành: Android OS thuận lợi cho người dùng.
 • Sử dụng trên 5 thiết bị di dộng vô cùng tiện lợi.
 • Một số ưu điểm khi sử dụng Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS753X: giúp không bị ngắt quãng âm thanh. Thậm chí bạn có thể đàm thoại trong một nhà máy, ngoài đường. Đăc biệt với độ trễ thời gian tối thiểu (ít hơn 0.3 giây 1 chiều) giúp đàm thoại nhanh nhất không gây ngắt quãng giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS Panasonic KX-VCS751X:

190800581

Giới thiệu sản phẩm máy quét mã vạch Topcash AL-368

Máy quét mã vạch AL-368 là sản phẩm của hãng Topcash, thương hiệu đến từ Trung Quốc chuyên sản xuất các thiết bị máy in, quét mã vạch.

Chi tiết máy quét mã vạch Topcash AL-368

 • Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, kiểu để bàn (máy quét máy tính để bàn), phù hợp cho các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ vận chuyển, văn phòng tự động yêu cầu sản phẩm được luân chuyển nhanh và liên tục.
 • Phục vụ nhu cầu truy xuất thông tin hàng hóa của khách hàng, mang lại sự yên tâm, tin tưởng cho người mua.
 • Sản phẩm được trang bị công nghệ UIMG được hãng công nghệ Newland Auto-ID thiết kế và sản xuất. Điều này mang đến cho Máy quét mã vạch AL-368 những tính năng hàng đầu như quang học, CMOS, CCD,….

May-quet-ma-vach-Topcash-AL-368-1

 • Với công nghệ cảm biến hình ảnh CMOS, độ phân giải độ phân giải cao cho khả năng quét chính xác và nhận diện được nhiều loại mã 1D và 2D theo tiêu chuẩn toàn cầu.
  • Các loại mã 1D: EAN, UPC, Mã 39, Mã 93, Mã 128, UCC / EAN 128, Codabar , Xen kẽ 2 trên 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 , Mã 11, Công nghiệp 25, Tiêu chuẩn 25, Plessey, Ma trận 2 trên 5
  • Các loại mã 2D: Mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417, Aztec, Maxicode
 • Sản phẩm này có thể quét nhanh, chính xác ngay cả khi đặt máy ở khoảng cách xa hoặc trong bất kì điều kiện ánh sáng nào.
 • Kết nối dễ dàng thông qua cổng USB-HID cho khả năng sử dụng tiện lợi, nhanh chóng, cùng với đó là tiêu thụ điện năng ở mực độ thấp.
 • Thiết kế chất liệu ABS+PC, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Độ bền cao trước mọi tác động của môi trường.
 • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.

Máy quét mã vạch AL-368 là thiết bị vô cùng hữu ích cho các siêu thị, nhà kho, cửa hàng tiện lợi. Đáp ứng nhu cầu về truy xuất thông tin sản phẩm cho cả nhà phân phối lẫn khách hàng.

190800580

Giới thiệu sản phẩm máy quét mã vạch Topcash AL-328

Máy quét mã vạch AL-328 là sản phẩm của hãng Topcash, thương hiệu đến từ Trung Quốc chuyên sản xuất các thiết bị máy in, quét mã vạch.

May-quet-ma-vach-Topcash-AL-328-1

Chi tiết máy quét mã vạch Topcash AL-328

 • Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ vận chuyển, văn phòng tự động yêu cầu sản phẩm được luân chuyển nhanh và liên tục.
 • Phục vụ nhu cầu truy xuất thông tin hàng hóa của khách hàng, mang lại sự yên tâm, tin tưởng cho người mua.
 • Sản phẩm được trang bị công nghệ UIMG được hãng công nghệ Newland Auto-ID thiết kế và sản xuất. Điều này mang đến cho Máy quét mã vạch LV20D những tính năng hàng đầu như quang học, CMOS, CCD,…
 • Với công nghệ cảm biến hình ảnh CMOS, độ phân giải độ phân giải cao cho khả năng quét chính xác và nhận diện được nhiều loại mã 1D và 2D theo tiêu chuẩn toàn cầu.
  • Các loại mã 1D: EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128,Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN,MSI-Plessey,GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25,Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5.
  • Các loại mã 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode,HanXin Code
 • Máy quét mã vạch AL-328 sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng như cường độ sáng SXGA-W (Width1280*high1024) Ratio(5:4). Vì vậy sản phẩm này có thể quét nhanh, chính xác ngay cả khi đặt máy ở khoảng cách xa hoặc trong bất kì điều kiện ánh sáng nào

May-quet-ma-vach-Topcash-AL-328-2

 • Kết nối dễ dàng thông qua cổng USB-HID cho khả năng sử dụng tiện lợi, nhanh chóng, cùng với đó là tiêu thụ điện năng ở mực độ thấp.
 • Thiết kế chất liệu ABS+PC, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Độ bền cao trước mọi tác động của môi trường.
 • Máy được tích hợp khả năng chống nước chống bụi chuẩn IP54 standard.
 • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.

Máy quét mã vạch AL-328 là thiết bị vô cùng hữu ích cho các siêu thị, nhà kho, cửa hàng tiện lợi. Đáp ứng nhu cầu về truy xuất thông tin sản phẩm cho cả nhà phân phối lẫn khách hàng.

190800579

Thông tin chi tiết về máy tính tiền POS Topcash 156

Máy tính tiền POS Topcash 156 là một trong những dòng máy đến từ hãng Topcash, thương hiệu máy tính thông dụng nhất. Máy tích hợp nhiều tính năng cùng thiết kế hiện đại nên thích hợp với đại đa số các loại hình kinh doanh như: nhà hàng, coffee shop, siêu thị mini…

May-tinh-tien-POS-Topcash-156-1

Sở hữu màn hình LCD hiển thị rõ nét

Máy tính tiên POS 156 được thiết kế với màn hình cảm ứng chống trầy xước. Máy cho phép điều chỉnh nhiều góc nhìn, hiển thị màu sắc rõ nét. Thao tác thực hiện đơn giản chỉ qua vài cái chạm, giao diện ứng dụng popup hiển thị thông tin mua hàng, tên sản phẩm, đơn giá, số lượng rất dễ sử dụng.

Tốc độ xử lý nhanh 

Máy POS 156 còn được trang bị thêm máy in hóa đơn theo kiểu in nhiệt nên có tốc độ in khá nhanh, màu sắc nét, quá trình thanh toàn cũng diễn ra khá nhanh chóng giúp khách hàng không phải chờ đợi. Đối với những nơi kinh doanh đông đúc, bận rộn thì tốc độ in hóa đơn sẽ giúp bạn rất nhiều.

Máy được cài đặt sẵn phần mềm quản lý

Máy tính tiền cảm ứng Máy POS 156 được cài đặt sẵn ứng dụng quản lý bán hàng giúp bạn ứng dụng nhanh và dễ dàng. Khi thông tin sản phẩm được cài đặt, máy sẽ lưu trữ thông tin chỉ qua thao tác chạm bạn sẽ dễ dàng giao dịch thanh toán với khách hàng.

May-tinh-tien-POS-Topcash-156-2

Chức năng quản lý thông tin giao dịch khách hàng VIP và ghi nợ đặc trưng

Máy có ứng dụng quản lý thông tin khách hàng VIP giúp bạn phân tích được số lượng, tần suất mua sắm tại cửa hàng của khách hàng. Qua những thông tin này bạn có thể triển khai những chương trình khuyển mãi các mặt hàng ưu thích, với nhiều chương trình ưu đã cho khách VIP.

Ngoài ra, máy tính tiền POS Topcash 156 cung cấp chức năng gửi báo cáo bán hàng trực tiếp từ hệ thống đến hộp thư e-mail, hỗ trợ kiểm tra doanh số bán hàng tại bất kỳ thời điểm nào.