Chuẩn SEO magento

  1. Dòng đầu tiên phải là H2
  2. Thứ tự các heading là: H2->3>4>5>6
  3. Bài không được copy quá 15%
  4. Ảnh phải up lên server của Phong Vũ
  5. Ảnh phải có text ở thẻ alt và title. Nội dung nên là mô tả nội dung của hình ảnh
Comment